Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2020
Ngày đăng 03/08/2020 | 09:04  | View count: 127

1. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, những giải pháp xây dựng và phát triển Quận trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; từ đó củng cố quyết tâm đổi mới, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Quận được Đại hội VI đề ra.

2. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trước, trong và sau Đại hội các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy nhiệm kỳ 2020 -2025; chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

3. Các cơ quan chức năng nắm chắc những hoạt động chống phá của các tổ chức phản động, phần tử cơ hội chống đối chính trị, kịp thời tham mưu cho cấp ủy và tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

4. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết, Dịch tả lợn châu Phi, dịch bạch hầu; đồng thời tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn.

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng:  

      - Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020)

      - Kỷ niệm  75 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9

      - Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020)

      - Kỷ niệm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

           

Ban tuyên giáo quậ n ủy