Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 09:15  | View count: 42

1. Tập trung chỉ đạo triển khai việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

2. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

3. Duy trì công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19; dịch sốt xuất huyết xảy ra phức tạp, số ca  mắc bệnh đang có dấu hiệu gia tăng trên cả nước, Dịch tả lợn châu Phi, dịch bạch hầu.

4. Theo dõi chặt chẽ thông tin trên báo chí truyền thông, trên mạng internet và mạng xã hội, tổng hợp nghiên cứu, kịp thời đấu tranh phản bác âm mưu luận điệu xuyên tạc về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tăng cường các hình thức tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa trong sinh hoạt.

6. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng:  

- 56 năm Ngày giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954);

- 59 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (04/10/1961);

- 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930);

- Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956);

- 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930);

- Ngày truyền thống các cơ quan Đảng: Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930), Công tác Dân vận (ngày 15/10/1930), Văn phòng cấp ủy (18/10/1930), ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948).

                   Ban tuyên giáo quậ n ủy