Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

QuậnTây Hồ triển khai tổ chức diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc năm 2020
Ngày đăng 29/09/2020 | 09:30  | View count: 33

          Ngày 19/8/2020, UBND quận Tây Hồ ban hành kế hoạch tổ chức diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc năm 2020 cụ thể như sau:

          Với mục đích mô hình hóa công tác tổ chức chỉ đạo triển khai hoạt động điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc. Thực hành triển khai các biện pháp kỹ thuật theo quy trình điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm, xử lý hiệu quả vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc trong tình huống giả định.         Thông quá đó nâng cao tinh thần, trách nhiệm, huy động nhân lực, trang thiết bị, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng triển khai điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc theo đúng quy định.

          Thời gian diễn tập dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2020 tại Trường THCS Nhật Tân (số 474 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Hà Nội).

          Nội dung và giải pháp là:

          1. Giai đoạn chuẩn bị

          1.1. Xây dựng kế hoạch diễn tập điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc tháng 8 năm 2020.

          1.2. Thành lập Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống ngộ độc thực phẩm gồm 16 người và tổ giúp việc 6 người; thành lập 04 đội cơ động điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm, mỗi đội gồm 5-7 người gồm Phòng Y tế, Trung tâm y tế, Trạm Y tế phường Nhật Tân, đơn vị tham gia diễn tập.

          2. Lực lượng tham gia diễn tập

          - Phòng Y tế, Trung tâm y tế: Tham gia điều tra, kiểm tra ATTP, xử lý môi trường, lấy mẫu thực phẩm.

          - Bệnh viện, phòng khám đa khoa: Khám phân loại, sơ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên, lấy mẫu bệnh phẩm.

          - Trạm Y tế tham gia cấp cứu, phân loại bệnh nhân, phối hợp xử lý, điều tra.

          - Giả định Trường THCS Nhật Tân có xảy ra ngộ độc thực phẩm: tổ chức luyện tập, tham gia xử lý môi trường ngộ độc thực phẩm, đóng vai bệnh nhân và người lành ăn cùng, hỗ trợ dọn dẹp và xử lý môi trường.

          3. Tổ chức luyện tập

          4. Diễn tập chính thức (01 ngày dự kiến ngày 10/10/2020)

          5. Nội dung nhiệm vụ

          Nhiệm vụ 1: Xử lý ngộ độc thực phẩm tại Trường THCS Nhật Tân

          - Phối hợp tổ chức cấp cứu, phân loại, vận chuyển bệnh nhân; thống kê, báo cáo bệnh nhân; lấy mẫu bệnh phẩm, chất nôn.

          - Phối hợp xử lý vệ sinh môi trường (diệt côn trùng, xử lý nguồn nước, khử trùng, tẩy uế chất thải, chất nôn…); xử lý vệ sinh cơ sở…(khử trùng nhà xưởng, trang thiết bị, xử lý thực phẩm ô nhiễm…).

          Nhiệm vụ 2: Điều tra vụ ngộ độc thực phẩm tại thực địa

          - Điều tra bệnh nhân và người lành ăn cùng bữa nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân.

          - Điều tra môi trường và dịch bệnh ở địa phương, nguồn gốc thực phẩm và điều tra ATTP cơ sở chế biến, lấy mẫu thực phẩm, xử lý, phân tích kết quả điều tra, đề xuất các chỉ tiêu xét nghiệm tìm nguyên nhân, chuyển mẫu và bàn giao về cơ sở kiểm nghiệm. Chẩn đoán vụ ngộ độc thực phẩm, thời gian, địa điểm, bữa ăn nguyên nhân, thức ăn nguyên nhân.

           Theo đó UBND quận đã chủ động phân công các phòng, đơn vị chuyên môn nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch. Ban chỉ đạo công tác ATTP quận có trách nhiệm chỉ đạo các lực lượng tham gia diễn tập, tổ chức luyện tập, diễn tập đạt kết quả theo yêu cầu của Kế hoạch.

Ban biên tập từ nguồn Phòng Y tế quận