Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 18/11/2020 | 10:41  | View count: 238

Sáng ngày 12/11/2020, Hội LHPN Quận đã tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ quận và cơ sở.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Kim Quý – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Hội LHPN Thành phố Hà Nội; đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy – Quận ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN quận và là báo cáo viên cho lớp tập huấn.

Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thúy đã truyền đạt cho 159 các bác, các chị cán bộ hội phụ nữ quận và cơ sở những nội dung về

- Thông tri số 01 -TTr/QU ngày 27/10/2020 của Quận ủy Tây Hồ về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ Quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026;

- Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18/9/2020 của Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về công tác nhân  sự Đại hội đại biểu Phụ  nữ cấp Thành phố, cấp huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2016;

- Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam;

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch chỉ đạo điểm Đại hội.

- Hướng dẫn chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội các cấp;

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp;

- Hướng dẫn tổ chức hội nghị Chi hội nhiệm kỳ 2021-2026;

- Chương trình Đại hội, các biểu mẫu phục vụ đại hội…

Thông qua hội nghị đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy về lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp đặc biệt là việc triền khai Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm cấp quận tới đội ngũ cán bộ hội các cấp, giúp các cơ sở hội nắm rõ các quy trình, cách xây dựng các văn bản chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Tây Hồ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội LHPN quận