Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Hội LHPN quận Tây Hồ làm tốt công tác vay vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế
Ngày đăng 23/11/2020 | 08:55  | View count: 105

Thực hiện chương trình công tác Hội năm 2020, Hội LHPN quận luôn coi nhiệm vụ “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Ngay từ dầu năm các cấp Hội PN trên địa bàn đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Quận triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác vay vốn hướng tới mục tiêu hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế bền vững, thực hiện hiệu quả đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp” giai đoạn 2018 – 2027.

Hội LHPN quận phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nội dung ủy thác, ủy nhiệm; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình công tác năm và các văn bản đã ký kết, tiếp tục khẳng định vai trò của nguồn vốn tín dụng chính sách trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội của quận. Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương và Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 27/4/2015 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động vay vốn NHCSXH tới 8/8 phường, tiếp đoàn kiểm tra của Hội LHPN Thành phố tại phường Yên Phụ; hoàn thành kiểm tra hoạt động ủy thác vay vốn tại 8/8 phường, tổng số đã kiểm tra 65 tổ, 25 hộ gia đình đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Hội LHPN cơ sở duy trì và tiếp tục phát triển nguồn vốn vay NHCSXH.  Quận tham gia đoàn kiểm tra Ban đại diện NHCSXH Quận tại phường Xuân La; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ vay vốn, giải quyết việc làm và công tác giảm nghèo cho các Hội đoàn thể, Ban giảm nghèo phường và 74 tổ trưởng vay vốn trên địa bàn quận. Kiện toàn, chia tách bàn giao tổ tiết kiệm vay vốn theo tổ dân phố tại các chi hội (phường Xuân La). Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của 4 tổ liên kết sản xuất, kinh doanh dịch vụ tại các phường; tổ chức 01 khóa đào tạo miễn phí “Lập kế hoạch kinh doanh và kỹ năng giao tiếp, bán hàng hiệu quả” cho 121 học viên là các hộ kinh doanh, hội viên CLB nữ doanh nhân quận; hỗ trợ 24 phụ nữ khởi sự kinh doanh giúp đỡ về nguồn vốn, kỹ năng bán hàng, quảng bá, giới thiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm; giới thiệu được 639 lao động việc làm tại địa phương.

Trong năm đã giải ngân 47.381 triệu đồng cho 1069 người vay (trong đó 83 người vay theo dự án Covid, với số tiền là 5.110 triệu đồng, để ổn định sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế do ảnh hưởng của dịch Covid – 19); hoàn trả gốc NHCS 5.931 triệu đồng. Tính đến nay tổng dư nợ của Hội là 138.714 triệu đồng cho 2.901 hộ vay, chiếm 80,2%,  tăng trưởng 20,3 tỷ so với đầu năm 2020. Bên cạnh đó, Hội phụ nữ cơ sở đã phối hợp vận động nhân dân tham gia tiết kiệm dân cư được 13.690 triệu đồng , tăng so với đầu năm 3.784 triệu đồng.

Ngoài ra các cấp Hội duy trì thực hiện mô hình tiết kiệm tại chi hội, đã có 12.374/15.467 hội viên (đạt 80,02%) tham gia tiết kiệm với số tiền 1.237.400.000đ, đã bình xét cho 20 hội viên vay với số tiền là 400.000.000đ.

 Để nâng cao chất lượng ủy thác Ngân hàng CSXH năm 2021, Hội LHPN quận tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ sở Hội, phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH Quận tập trung nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động các tổ TK&VV theo đúng nội dung văn bản liên tịch và hợp đồng ủy thác đã ký kết giữa hai bên. Phối hợp làm tốt công tác trực giao dịch tại các điểm giao dịch của phường; kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc tổ trưởng, các hộ vay đến giao dịch, giao ban đầy đủ với ngân hàng chính sách; rà soát, hướng dẫn hội viên và nhân dân có nhu cầu và điều kiện vay lập hồ sơ để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng chung của Quận năm 2021. Chủ động nắm tình hình sử dụng vốn, phát hiện sớm những trường hợp tiềm ẩn, rủi ro và tập trung giải quyết để không phát sinh nợ quá hạn. Tiếp tục  vận động, tuyên truyền tổ viên tổ TK&VV tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng với mức tối thiểu là 200.000đ và tối đa 500.000đ. Vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia gửi tiết kiệm dân cư để huy động nguồn vốn cho nhân dân trên địa bàn vay nhằm chung tay giảm nghèo trên địa bàn. Rà soát, đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV, củng cố, kiện toàn các tổ hoạt động chưa đạt yêu cầu, không để ảnh hưởng tới nhu cầu vay vốn của các thành viên trong tổ. Xây dựng, thực hiện quy chế chỉ tiêu cho nguồn thu từ phí ủy thác phù hợp với quy định, định mức của nhà nước và từng địa phương.

Hội LHPN quận