Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Định hướng công tác tuyên truyền, tháng 12 năm 2020
Ngày đăng 08/12/2020 | 15:21  | View count: 141

1. Tuyên truyền các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

2. Tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển; khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, văn hóa của Quận Tây Hồ; những thành tựu của Quận trong quá trình đô thị hóa, phát triển mọi mặt đời sống xã hội... nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3.  Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịch sốt xuất huyết…Chú trọng phòng, chống dịch tại các địa bàn đông dân cư, các khu vực thường xuyên có tập trung đông người, trường học, nhà hàng ăn uống, café giải khát..

4. Tập trung nắm bắt dư luận xã hội trước, trong và sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền nhằm phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đấu tranh các thông tin phá hoại trên không gian mạng.

5. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong tháng:

- 48 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên phủ trên không” (12/1972).

- 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ;

- 74 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946);

- 25 năm thành lập Quận Tây Hồ (27/12/1995)

- 31 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989);

- Ngày Dân số Việt Nam (26/12);

- Ngày nhân quyền thế giới (10/12);

- Ngày thế giới phòng chống AIDS (01/12);...

Ban Tuyên giáo quận ủy