Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới
Ngày đăng 08/12/2020 | 15:48  | View count: 69

Ngày 02/12/2020 Uỷ ban nhân dân Quận Tây Hồ đã ban hành công văn số 1579/UBND-YT về việc “Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các phường và các đơn vị liên quan tăng cường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung sau:

Một là : Phối hợp với các đơn vị chức năng truy vết các trường hợp F1, F2 của bệnh nhân số 1347, tổ chức quản lý, xét nghiệm, cách ly theo quy định.

Hai là:  Quản lý tốt các khách sạn trên địa bàn được sử dụng làm cơ sở cách ly tập trung cho người nhập cảnh, các cơ sở cách ly tại gia đình, thực hiện đầy đủ quy trình cách ly. Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các quy định tại cơ sở cách ly, không để lây chéo và lây lan ra cộng đồng, hướng dẫn giám sát đủ 14 ngày đối với người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly tập trung, quản lý chặt chẽ người nhập cảnh dưới 14 ngày theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép và trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ba là: Tiếp tục tổ chức công tác tuyên truyền, phòng chống dịch. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K (1- đeo Khẩu trang khi đi ra ngoài, 2- Khử khuẩn (rửa tay, vệ sinh khử khuẩn môi trường nơi ở, nơi làm việc…), 3- Không tập trung đông người, 4- Khai báo y tế, 5- giữ Khoảng cách khi tiếp xúc với người khác).

Bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi công cộng (công viên, vườn hoa, quảng trường, bến xe, siêu thị, chợ, trung tâm thương mại, các sự kiện văn hóa thể thao tại nơi công cộng/sân vận động…).

Bốn là: Phòng y tế, Trung tâm y tế Quận cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Quận; chủ động phối hợp với các đơn vị có lien quan rà soát, điều tra, giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi nhiễm, khoanh vùng, xử lý triệt để, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly y tế theo quy định tránh để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; bảo đảm đủ cơ số vật tư, tranh thiết bị dụng cụ, vật tư, phương tiện phòng, chống dịch bệnh đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Năm là: Đề nghị UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tăng cường vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác tích cực tham gia phòng, chống dịch. Tiếp tục vận động, chăm lo, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên địa bàn; phối hợp tổ chức tiếp nhận và sử dụng hiệu quả kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch do các cá nhân, tổ chức tài trợ.

Sáu là: UBND các phường tiếp tục duy trì, quản lý chặt chẽ, đúng quy định đối tượng cách ly tại nơi cư trú là nhân viên ngoại giao, phi công, tiếp viên các đoàn bay và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nơi thường xuyên có hoạt động tập trung đông người (như siêu thị, chợ, công viên, vườn hoa, đình, đền, chùa…), các điểm cách ly y tế tập trung (nếu có) trên địa bàn.

Bảy là: Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của UBND và BCĐ phòng chống dịch COVID-19 quận thực hiện kịp thời có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch được giao. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo chức năng, nhiệm vụ.

Ban Tuyên giáo Quận ủy