Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Quận Tây Hồ triển khai kế hoạch Tổ chức Đại hội thể dục thể thao quận Tây Hồ lần thứ VI năm 2021
Ngày đăng 24/03/2021 | 00:23  | View count: 241

Hướng tới chào mừng Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (Sea Games 31) và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 (Asean Para Games 11) năm 2021 tổ chức tại Việt Nam, UBND Quận xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao nhằm phát hiện, bồi dưỡng những tài năng trẻ, hướng tới thể thao thành tích cao, tạo nền tảng vững chắc định hướng cho những môn thể thao thế mạnh của quận trong tương lai.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội về lợi ích và vai trò của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân, góp phần đào tạo con người phát triển toàn diện. Từng bước xây dựng vị thế thể thao của quận trong thành phố, đồng thời chuẩn bị lực lượng tiêu biểu tham gia Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021. Tập rượt, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 và Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2021 - 2022. Theo đó Đại hội Thể dục thể thao quận Tây Hồ lần thứ VI được tiến hành theo 02 cấp:

1. Đại hội Thể dục thể thao cơ sở

1.1. Đối với Uỷ ban nhân dân 8 phường:

- Thời gian: Từ tháng 04 đến tháng 07 năm 2021; Tổ chức Lễ khai mạc và các hoạt động thể dục thể thao trọng điểm vào tháng 5 năm 2021. 

- Số lượng môn thi: Từ 05 môn thể thao trở lên.

- Nội dung: tập trung vào các môn thể thao được nhiều người tập luyện và phù hợp với điều kiện của đơn vị.

1.2. Đối với các phòng, ban, ngành, Công an, Ban chỉ huy Quân sự, các doanh nghiệp trên địa bàn quận: thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp quận.

2. Đại hội Thể dục thể thao cấp quận

- Thời gian thi đấu các môn: Từ tháng 04 đến tháng 09 năm 2021.

- Thời gian tổ chức Lễ khai mạc: Tháng 9 năm 2021. 

- Nội dung thi: (Có điều lệ thi đấu của từng môn)

+ Bóng đá, Thể dục Aerobic, Khiêu vũ thể thao, Taekwondo, Điền kinh, Cầu lông, Kéo co, Tennis, Bơi.

+ Võ thuật dưỡng sinh, Thể dục khỏe vì nước, Bóng chuyền hơi, Cờ tướng, Bóng bàn (dành cho người cao tuổi).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận.

Trên cơ sở thực tế, Quận Tây Hồ thành lập Ban chỉ đạo - Ban tổ chức các cấp để chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn các hoạt động của Đại hội từ cấp cơ sở.

a. Cấp quận

Ủy ban nhân dân quận thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao do đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận phụ trách khối Văn hóa - Xã hội làm Trưởng ban chỉ đạo; đồng chí Giám đốc Trung tâm VHTT&TT quận làm Phó ban thường trực, đồng chí Trưởng phòng Văn hóa thông tin làm Phó ban; Ủy viên Ban chỉ đạo có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc quận như: Phòng Tài chính kế hoạch, Lao động thương binh xã hội, Giáo dục và đào tạo, Liên đoàn lao động, Mặt trận Tổ quốc, Công an, Quân đội, Đoàn Thanh niên, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Y tế, nhà tài trợ (nếu có).

b. Cấp phường và các đơn vị cơ sở

- Cấp phường: Ủy ban nhân dân các phường thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao phường gồm: Trưởng Ban chỉ đạo là đồng chí Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Ủy viên là các đồng chí đại diện các phòng ban ngành, đoàn thể phường.

- Các đơn vị cơ sở: Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao do đồng chí Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban, thành viên ban tổ chức gồm đại diện Đoàn Thanh niên, Công đoàn, cán bộ phụ trách thể thao.

UBND quận đã phân công cụ thể nhiệm vụ đối với các cơ quan đơn vị trực thuộc. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận là đơn vị thường trực có nhiệm vụ tham mưu thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ giúp việc Đại hội Thể dục thể thao cấp quận.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp là hoạt động Thể thao lớn của Thành phố trong năm 2021, Ủy ban nhân dân quận đã yêu cầu các đơn vị triển khai kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đề ra, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị./.

Ngọc Anh