Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Tây Hồ triển khai Văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 0/02/2021 về việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ Tiết kiệm và vay vốn
Ngày đăng 29/04/2021 | 08:49  | View count: 46

Thực hiện Văn bản số 1466/NHCS-TDNN ngày 04/02/2021 của Tổng Giám đốc NHCSXH và Công văn số 509/NHCS-KHNV ngày 15/3/2021 của Giám đốc chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội. NHCSXH quận Tây Hồ đã ban hành Văn bản số 46/NHCS-KHNV ngày 08/4/2021 thông báo lịch kiểm tra, sắp xếp hồ sơ đến các Hội đoàn thể nhận ủy thác cấp quận và UBND các phường trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 22/4/2021 đến ngày 26/4/2021, đoàn công tác của NHCSXH quận do lãnh đạo Ngân hàng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND các phường Bưởi, Yên Phụ, Tứ Liên, Xuân La, Phú Thượng để triển khai, thực hiện công việc theo nội dung văn bản chỉ đạo. Tại buổi làm việc, cán bộ Ngân hàng kiểm tra toàn bộ hồ sơ nhận ủy thác của Hội đoàn thể cũng như hồ sơ vay vốn của 75 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn 6 phường kể trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhìn chung các Hội nhận ủy thác cấp phường và Tổ TK&VV đã lưu trữ hồ sơ tương đối đầy đủ, việc ghi chép, theo dõi trên sổ sách cơ bản đúng quy định. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong việc theo dõi, ghi chép việc kết nạp bổ sung tổ viên, cho tổ viên ra khỏi tổ; một số tổ lưu trữ hồ sơ các đợt vay chưa đủ, chưa khoa học…;  sau kiểm tra, cán bộ Ngân hàng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn Ban quản lý Tổ TK&VV việc quản lý, theo dõi tổ viên ra vào tổ, ghi chép biên lai, biên bản họp tổ, lưu giữ hồ sơ của tổ; hướng dẫn Hội đoàn thể cấp phường thực hiện việc kiểm tra sau cho vay, kiểm tra hoạt động của tổ TK&VV theo quy định, chứng kiến, giám sát việc họp tổ TK&VV, đặc biệt trong công tác bình xét cho vay...

Tính đến ngày 22/4/2020, toàn quận có tổng số 108 Tổ TK&VV do 02 Tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác quản lý   là  Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh. Tổng dư nợ cho vay qua các Tổ TK&VV đạt 228.481 triệu đồng với 3.653 khách hàng có dư nợ. NHCSXH quận Tây Hồ dự kiến sẽ phối hợp cùng với Hội đoàn thể các cấp và UBND các phường tiếp tục việc rà soát, sắp xếp hồ sơ và chấn chỉnh hoạt động Tổ TK&VV tại các phường Quảng An, Thụy Khuê và Nhật Tân, hoàn thành trước ngày 7/5/2021. Công tác này đã góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV trong thời gian tiếp theo./.

NHCSXH quận