Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ tích cực triển khai hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021
Ngày đăng 10/06/2021 | 14:27  | View count: 146

Thực hiện công văn số 43/TVHN-PT ngày 02/6/2021 của Thư viện Hà Nội về việc hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm góp phần phát triển văn hóa đọc, đa dạng các hình thức đọc sách, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng và đáp ứng yêu cầu của việc chuyển đổi số phục vụ nhân dân;

 Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ đã ban hành công văn số 31/VHTT&TT ngày 07/6/2021 về việc hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 đề nghị các đơn vị phổ biến văn bản và khuyến khích cán bộ, nhân dân, giáo viên, học sinh tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi, cụ thể:

1. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao đăng công khai văn bản trên Cổng thông tin điện tử của UBND quận Tây Hồ để các đơn vị biết và phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia hưởng ứng.

2. Đề nghị UBND các phường tuyên truyền cuộc thi trên trang web, trang fanpape của phường, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh phường để toàn dân biết và hưởng ứng.

3. Đề nghị các trường học trên địa bàn quận phổ biến văn bản, tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh để hưởng ứng cuộc thi và thực hiện việc lan tỏa văn hóa đọc đến cộng đồng.

Thời gian nộp Video dự thi: Từ ngày 01/7/2021 đến 26/7/2021.

Địa chỉ nộp: Email: sachvatritueviet.vtv@gmail.com hoặc Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung thực hiện (có thể lệ đính kèm)

./documents/1273260/0/TL+CTGTSTT3+%281%29.jpg/8f1e86e1-fc59-43a9-a63a-b10a52b150b3?t=1623310328519

/documents/1273260/0/TL+CTGTSTT4+%282%29.jpg/4468c5ff-1a58-4bfb-8f64-19ba4bbf1eb4?t=1623310362544

/documents/1273260/0/TL+CTGTSTT1+%283%29.jpg/e5724574-e772-4a1e-926a-00a57264511d?t=1623310392178

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai để cuộc thi đạt kết quả cao./.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ