Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  văn hóa - xã hội

Khen thưởng 60 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về di tích
Ngày đăng 21/11/2022 | 19:58  | View count: 54

Ngày 21-11, UBND quận Tây Hồ tổ chức tổng kết công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022, kỷ niệm 17 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2022).

Hiện nay, trên địa bàn quận Tây Hồ có 71 di tích, trong đó có 18 chùa, 20 đình, 33 đền, miếu, am...; có 42 di tích đã được xếp hạng (24 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 28 di tích xếp hạng cấp thành phố), còn lại 29 di tích chưa xếp hạng.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Phó Bí thư thường trực Quận ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022

Trong năm 2022, công tác quản lý nhà nước về di tích của quận đã nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương, thành phố, quận, phường. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và nhân dân về công tác tôn giáo, tín ngưỡng. Công tác quản lý nhà nước về di tích và công tác tổ chức lễ hội được thực hiện đúng quy định hiện hành; ý thức giữ gìn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn quận ngày càng được nâng cao.

Đồng chí Bùi Thị Lan Phương - Phó Chủ tịch UBND quận trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022

Đặc biệt, quận Tây Hồ xác định việc tu bổ, tôn tạo các di tích là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa của quận, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quận, hướng tới mục tiêu xây dựng quận là trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa của Thủ đô.

Trong những năm qua, quận liên tục dành nguồn vốn ngân sách kết hợp vốn xã hội hóa để đầu tư tu bổ di tích. Quận có 2 dự án đang triển khai thực hiện, 6 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; đề xuất HĐND quận phê duyệt bổ sung 11 dự án tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025.

Bên cạnh đó, 15 lễ hội truyền thống trên địa bàn quận được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, an toàn; thực hiện tốt công tác khen thưởng, vinh danh các học sinh đạt thành tích cao trong học tập; tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống…

Trình diễn nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, các đơn vị đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về di tích; đồng thời, Ban Quản lý các di tích, di sản văn hóa trên địa bàn quận cần phát huy trách nhiệm để có thể phát huy cao nhất giá trị các di sản; đặc biệt, thực hiện nghiêm biện pháp phòng cháy, chữa cháy ở các khu di tích, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao ý thức, kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng tại chỗ; kiểm tra, bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao…

Tại hội nghị, UBND quận Tây Hồ đã khen thưởng 60 tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về di tích năm 2022.

Trung tâm VHTT&TT