Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Xuân La, quận Tây Hồ
Ngày đăng 01/11/2016 | 10:47  | View count: 1764

Quyết định số 2746/QĐ-CTUBND ngày 10/10/2016 của Chủ tịch UBND quận Tây Hồ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đồ án: Thiết kế đô thị hai bên tuyến đường Xuân La, quận Tây Hồ.

Tải Quyết định số 2746/QĐ-CTUBND