Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Quận Tây Hồ hướng dẫn tạm thời về quản lý xây dựng, thiết kế kiến trúc, cải tạo chỉnh trang các công trình hai bên tuyến đường Nghi Tàm, Âu Cơ
Ngày đăng 03/10/2018 | 09:23  | View count: 5278

Ngày19/9/2018, UBND quận Tây Hồ ban hành công văn số 1338/UBND-QLĐT, theo đó hướng dẫn tạm thời về nguyên tắc quản lý xây dựng, thiết kế kiến trúc, cải tạo chỉnh trang các công trình hai bên tuyến đường Nghi Tàm, Âu cơ, quận Tây Hồ làm cơ sở để UBND các Phường Yên Phụ, Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân, các phòng Quản lý đô thị, Văn hóa & Thông tin và Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận nghiên cứu, hướng dẫn các chủ đầu tư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cải tạo chỉnh trang và cấp giấy phép xây dựng các công trình hai bên tuyến đường với các nội dung đó là:

- Thiết kế kiến trúc, cải tạo chỉnh trang các công trình

- Đối với biển hiệu, biển quảng cáo

- Quản lý về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, cây xanh, chiếu sáng, mỹ quan đô thị.

Các chủ đầu tư, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân cần quan tâm bám sát các nội dung theo hướng dẫn.

(Xem nội dung công văn số 1338/UBND-QLĐT tại đây)