Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn Quận Tây Hồ
Ngày đăng 22/07/2021 | 08:34  | View count: 152

Với mục đích nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cơ quan quản lý nhà nước trên bàn; Kiên quyết không để phát sinh mới các công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đưa vào sử dụng ; Đồng thời từng bước khắc phục, làm giảm số công trình tồn tại vi phạm, không đảm bảo điều kiện an toàn PCCC; UBND quận đã ban hành kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 20/7/2021 về “Khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn”. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 15/6/2021 đến 15/6/2025.

UBND quận đã triển khai gồm 4 nhiệm vụ quan trọng gắn với các giải pháp trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, chú trọng tuyên truyền việc thực hiện trách nhiệm, chấp hành quy định của pháp luật về PCCC trong đầu tư, xây dựng công trình, các nguy cơ, nguyên nhân tiềm ẩn gây cháy, nổ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng xuất phát từ việc đưa công trình vào hoạt động khi chưa nghiệm thu về PCCC. Đồng thời UBND quận khuyến cáo, cảnh báo người dân, người lao động không thuê, mua nhà, làm việc, sinh sống tại các công trình vi phạm, tạo áp lực buộc chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác PCCC.

Theo đó, UBND quận chỉ đạo tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách số công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động tập hợp báo cáo UBND Thành phố. Thực hiện nghiêm túc công tác phê duyệt, thẩm định, thẩm duyệt, cấp phép đối với các dự án công trình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý ngay từ đầu; kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm, sai phạm về xây dựng, PCCC trong quá trình thi công; kiên quyết xử lý nghiêm và xử lý ngay, xử lý dứt điểm không để phát sinh mới các công trình vi phạm tái diễn. Bên cạnh đó, UBND quận đã cụ thể hóa biện pháp thực hiện cụ thể đối với công trình vi phạm đang tồn tại theo các văn bản quy định của Pháp luật.

UBND quận đã phân công chi tiết nhiệm vụ cho các cơ quan đơn vị trong đó giao Công an Quận Tây Hồ là cơ quan thường trực chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch. Các đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo đột xuất khi có yêu cầu hoặc phát sinh công trình vi phạm mới trên địa bàn quản lý; định kỳ báo cáo 6 tháng, 01 năm về UBND quận (qua Công an Quận – Đội Cảnh sát PCCC&CNCH) để tổng hợp.

Xem toàn bộ văn bản tại đây (đăng bản PDF Kế hoạch)

/documents/1273260/0/KH+KH%C4%82C+PH%E1%BB%A4C+C%C3%81C+C%C3%94NG+TR%C3%8CNH+CH%C6%AFA+NGHI%E1%BB%86M+THU+PCCC.pdf/11d74afb-9896-4a0a-858c-2e304ee3a033

 

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ