Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Quận Tây Hồ tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị
Ngày đăng 15/01/2022 | 09:27  | View count: 189

Sáng ngày 14/01, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội nghi tổng kết công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Lê Hoàng – UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận và lãnh đạo UBND các phường trên địa bàn quận.

Năm 2021, UBND quận Tây Hồ đã chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết liệt trong công tác chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các phường tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Trong năm, công tác quản lý trật tự xây dựng được chú trọng, đi vào nề nếp và cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra. Trên địa bàn quận có 590 công trình xây dựng mới. Trong đó có 585 công trình xây dựng trên đất đủ điều kiện cấp phép, tăng 43 công trình so với năm 2020. 584 công trình xây dựng có phép đạt 99,8% trên tổng số công trình đủ điều kiện cấp phép.

 UBND quận đã ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng mức xử phạt 170 triệu đồng, các chủ đầu tư, chủ nhà ở đã nộp phạt và khắc phục lỗi vi phạm. UBND quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp xây dựng không phép với mức phạt 40 triệu đồng.

Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận phối hợp với UBND các phường xử lý dỡ bỏ tại chỗ 327 lượt trường hợp xây dựng tồn đọng hoặc mới phát sinh có quy mô nhà tạm, móng gạch, tường bao trên đất nông nghiệp, đất bãi sông… tăng 113 lượt so với năm 2020.

Trong thời gian thực hiện giãn cách do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, UBND quận thực hiện tốt việc giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo không phát sinh các hoạt động xây dựng và chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch. Dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quận như: thời gian thi công của các công trình xây dựng dự án và nhà dân đều kéo dài và có sự thay đổi. Để thích ứng an toàn, lực lượng trật tự xây dựng các phường tăng cường thực hiện giám sát về trật tự xây dựng; đồng thời, duy trì kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ thể trong hoạt động xây dựng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội.

Các thành viên tại hội nghị tập trung thảo luận, trao đổi những tồn tại, khó khăn trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn. Đồng thời đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý về đất đai, xây dựng trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng - Phó Chủ tịch UBND quận ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh: các phường cần phải gắn việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng với lĩnh vực quản lý đất đai; Tăng cường kiểm tra các dự án, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn để kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; giải quyết triệt để các đơn thư, khiếu nại theo thẩm quyển và quy định, không để xảy ra các điểm nóng, nổi cộm.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch trình UBND quận phê duyệt trước ngày 31/01/2022.

Trung tâm VH-TT&TT Tây Hồ