Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ
Ngày đăng 09/06/2022 | 08:20  | View count: 1319

Đồ án QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU VỰC TRUNG TÂM BÁN ĐẢO QUẢNG AN, TỶ LỆ 1.500 có tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 45.300 m2, thuộc địa giới hành chính phường Quảng An và một phần diện tích phường Tứ Liên, thuộc ô quy hoạch 16, 17, 19 nằm trong Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 đã được UBND Thành phố phê duyệt. Chức năng sử dụng đất chính trong khu vực nghiên cứu quy hoạch được định hướng bao gồm: Đất công cộng đô thị, đất cây xanh đô thị, đất công viên chuyên đề, đất ở, đất trường học, đất quốc phòng, đất bãi đỗ xe và đất giao thông.

1. Tác động của Quy hoạch:

1.1. Tác động của việc điều chỉnh đến hiệu quả kinh tế - xã hội:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hạn chế rủi ro trong đầu tư, tăng khả năng linh hoạt trong việc khai thác vận hành công trình đảm bảo phù hợp với nền kinh tế thị trường và tiềm năng của khu vực.

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động trực tiếp cũng như gián tiếp.

- Đảm bảo hài hòa lợi ích của cộng đồng dân cư và tính khả thi của dự án.

- Tăng nguồn thu cho ngân sách Thành phố thông qua việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trong quá trình vận hành dự án.

1.2. Tác động của việc điều chỉnh đến hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp bổ xung, cân đối, khắc phục phát sinh đối với khu vực:

- Theo quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/5000 được duyệt, khu đất thực hiện quy hoạch chi tiết nằm trong khu vực nội đô lịch sử, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Tại đồ án quy hoạch phân khu đô thị Hồ Tây và phụ cận (A6) đã tính toán đáp ứng đủ về điều kiện hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

- Chỉ tiêu đất đáp ứng đủ, đảm bảo theo Tiêu chuẩn, Quy chuẩn hiện hành.

- Diện tích đường cấp khu vực lớn nhằm đáp ứng lưu lượng lưu thông lớn cho các công trình công cộng.

1.3. Sự phù hợp quy hoạch chi tiết đến tính liên tục của đồ án quy hoạch phân khu đô thị :

- Quy hoạch chi tiết này là phù hợp với quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận tỷ lệ 1/2000, trong đó khuyến khích xây dựng các không gian đô thị mới hiện đại, đồng bộ, gìn giữ các công trình di tích lịch sử, mang đậm nét văn hóa dân tộc, ưu tiên phát triển các chức năng về công cộng, cơ quan, trường học.

- Nội dung quy hoạch cụ thể hóa quy mô một số ô đất chức năng, tuy nhiên không làm thay đổi quy mô dân số của khu vực, vì vậy các chỉ tiêu quy hoạch của đồ án vẫn đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và phụ cận (A6) và nằm trong khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

- Về tổ chức không gian là phù hợp với các quy định tại đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực đã được UBND Thành phố phê duyệt.

2. Nội dung đồ án:

2.1. Lí do- sự cần thiết lập quy hoạch:

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch nằm ở trung tâm của quận Tây Hồ và Hồ Tây, có vị trí đặc biệt nằm trên trục không gian Hồ Tây - Sông Hồng - Cổ Loa có tính chất là trục không gian kết nối giữa đô thị quá khứ và đô thị hiện tại, nằm trong vùng không gian cảnh quan lịch sử - văn hóa, sinh thái của Hồ Tây và sông Hồng với nhiều công trình di tích, tôn giáo tín ngưỡng.

Trên cơ sở cụ thể hóa định hướng của Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận (A6), thời gian qua một số dự án trong khu vực đã và đang được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai với nhiều nguyên nhân từ đó đến nay việc thực hiện đầu tư xây dựng chưa hiệu quả. Môi trường cảnh quan trong khu vực còn thiếu vẻ hiện đại, chưa xứng tầm với định hướng của Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội và yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Với các yêu cầu quản lý và triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch phù hợp với sự phát triển đô thị, trên cơ sở định hướng tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000; đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực đã được UBND Thành phố phê duyệt tại quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 với mục tiêu hình thành khu vực không gian văn hóa, kết hợp trục không gian cảnh quan công cộng, quảng trường, khu vực thương mại, dịch vụ khách sạn phục vụ du lịch nghỉ dưỡng; xác định cụ thể vị trí xây dựng nhà hát quy mô lớn, hiện đại, tiêu biểu cho Thủ đô. Vì vậy, việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết Khu vực trung tâm bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500 là cần thiết.

2.2. Mục tiêu quy hoạch – Phương án tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

* Đáp ứng nhu cầu phát triển kinh của địa phương:

Việc triển khai quy hoạch các công trình công cộng, cây xanh, khu công viên chuyên đề  (trong đó có xây dựng 01 nhà hát) tại đồ án có vai trò lớn trong việc phát triển kinh tế của địa phương cũng như cảnh quan xung quanh khu vực, tạo bộ mặt đổi thay các khu đất cây xanh bên hồ đã bao năm không được sử dụng hiệu quả; phát triển dịch vụ, du lịch một cách bài bản chuyên nghiệp, tạo ra điểm đến mới cho Thành phố.

* Xác định được khung kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu vực đồng bộ :

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội; Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Tây và vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực, nhằm xác định kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực nghiên cứu. Bổ sung các công trình công cộng dịch vụ, cây xanh sân vườn đường dạo phục vụ người dân và khu vực.

- Nâng cấp mở rộng một số tuyến đường giao thông theo quy hoạch với mục đích đảm bảo giao thông kết nối thuận tiện thông suốt bên trong và bên ngoài khu vực nghiên cứu, bố trí các điểm bãi đỗ xe đồng bộ, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc được bổ sung đầy đủ cho khu vực.

* Làm cơ sở để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch:

Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; kiểm soát các công trình xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt (mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi, hình thức kiến trúc....).

* Phương án tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan:

- Khu đất được xác định hướng tiếp cận chính từ tuyến đường Đặng Thai Mai nối với đường Âu Cơ,

- Bán đảo Hồ Tây được xác định là khu vực trọng tâm là trục không gian lịch sử, văn hóa lớn của Thủ đô: trục Hồ Tây - Sông Hồng - Cổ Loa.

- Bố trí tập trung các công trình công cộng, dịch vụ đô thị với và quy mô nổi bật so với các khu vực lân cận, tổ chức các quảng trường, không gian mở về phía hồ, kết hợp với việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật ...  của Thành phố và khu vực.

- Cải tạo chỉnh trang các khu vực dân cư, làng xóm giữ được đặc trưng truyền thống, bảo tồn các công trình di tích lịch sử văn hóa tôn giáo.

- Kiểm soát và quản lý xây dựng trong khu vực, đặc biệt dọc theo tuyến đường kè xung quanh Hồ Tây, không xây dựng các công trình lấn chiếm mặt nước.

- Cảnh quan đô thị khu vực bao gồm: các trục không gian chính, quảng trường, không gian mở, dọc các trục đường chính, các công trình điểm nhấn. Trong đó:

 + Tổ hợp kiến trúc, cảnh quan không gian công viên được thiết kế trên cơ sở chủ đề (công viên văn hóa nghệ thuật, du lịch) dự kiến bố trí các khu chức năng: Công viên văn hóa cổ truyền; Triển lãm trưng bầy nghệ thuật; Công viên gốm sứ truyền thống; Quảng trường cảnh quan và tổ chức các hoạt động sinh hoạt ngoài trời; các nhà dịch vụ phục vụ khách tham quan; Nhà thuyền...

- Kết nối không gian ngầm đô thị, bãi đỗ xe ngầm với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch của Thành phố. Cải thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, bổ sung bãi đỗ xe, bảo vệ môi trường sinh thái mặt nước Hồ Tây và môi trường khu vực.

2.3. Các căn cứ thực hiện quy hoạch:

- Luật Quy hoạch đô thị;

- Luật Kiến trúc 2019;

- Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ, đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 10/05/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 tại các ô quy hoạch 16, 17, 19 và các tuyến đường khu vực;

- Quyết định số 8665/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500, địa điểm phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội;

- Văn bản số 8413/VP-ĐT ngày 10/08/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đồ án Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500 tại phường Quảng An, quận Tây Hồ.

- Quyết định số 4615/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh Quyết định số 8665/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu vực trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, tỷ lệ 1/500;

2.4. Quy mô nghiên cứu, ranh giới lập quy hoạch

Quy mô nghiên cứu 45.300 m2, nằm trong địa giới hành chính các phường Quảng An và Tứ Liên.

2.5. Tính chất, chức năng chính:

- Tính chất:

+ Là trung tâm công viên văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí của Thành phố

+ Là khu vực bảo tồn sinh thái đô thị, tăng cường kiến trúc xanh.

+ Là không gian công cộng, công viên cây xanh, quảng trường, hình thành trục văn hóa, truyền thống của Thủ đô.

- Chức năng chính:

Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề vui chơi giải trí và công trình công cộng (trong đó có 01nhà hát), công trình tôn giáo tín ngưỡng (bảo tồn), khu vực dân cư hiện có (cải tảo chỉnh trang), giao thông và bãi đỗ xe của Thành phố.

 

Hình ảnh quy hoạch tổng thể:

 

Quy hoạch phối tổng thể Bán đảo Quảng An

 

 

* Nhân dân trên địa  bàn Quận có thể đóng góp ý kiến theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkAx5JeWixxFScO2_

B4S28bYKHuNJrpZJ93lyWE68bCQNwpQ/viewform

 

Trung tâm VHTT&TT