Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Quận Tây Hồ tổ chức tập huấn về công tác quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định dự án trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022
Ngày đăng 19/08/2022 | 16:30  | View count: 172

Chiều ngày 18/8/2022, Trung tâm Chính trị quận Tây Hồ tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định dự án trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022. Thạc sĩ Hoàng Gia Trung – Giảng viên Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị của Bộ Xây dựng trực tiếp hướng dẫn các học viên.

Tham dự lớp tập huấn có 87 học viên là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm việc liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định dự án từ Quận đến các Phường.

Toàn cảnh lớp tập  huấn

Chương trình tập huấn đã giới thiệu cho các học viên Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định số 15/2021/NĐ – CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, phân tích chi tiết bố cục và nội dung những điểm mới của Nghị đinh 15/2021/NĐ - CP khi so sánh với Nghị định 59/2015/NĐ – CP; giới thiệu thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng; những vướng mắc trong thực tế của nhóm vấn đề xác định và quản lý tổng mức đầu tư...; giới thiệu Nghị định số 10/2021/NĐ – CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 11/2021/TT – BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

Cũng trong chương trình, đồng chí giảng viên đã giải đáp một số câu hỏi của học viên về tình hình thực tế xảy ra trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, thẩm định dự án trên địa bàn quận.

Kết thúc chương trình, đồng chí Nguyễn Hoài Long – Giám đốc Trung tâm Chính trị mong muốn các đồng chí học viên nắm chắc các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng, thẩm định dự án để từ đó áp dụng hiệu quả vào việc xử lý các công việc liên quan đến quản lý đầu tư xây dựng và giám sát, đánh giá các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn quận Tây Hồ.

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ