Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Xây dựng và quản lý đô thị

Quận Tây Hồ lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
Ngày đăng 21/10/2022 | 08:16  | View count: 390

Ngày 14/10/2022, UBND quận Tây Hồ ra thông báo số 444/TB-UBND về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của quận Tây Hồ.

Theo đó, UBND quận Tây Hồ yêu cầu các phòng, ngành và UBND các phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo các Danh mục các công trình dự án đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cụ thể như sau:

Hình thức lấy ý kiến: Trên trang thông tin điện tử của quận; hệ thống đài truyền thanh các phường.

Thời gian lấy ý kiến: 30 ngày kể từ ngày ký văn bản này (14/10).

Kết thúc thời gian công khai, nếu các dự án chưa có trong danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 mà có đủ căn cứ pháp lý sau đây thì tiếp tục bổ sung vào danh mục, công trình dự án Kế hoạch sử dụng đất của Quận để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt:

(1) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; Phù hợp quy hoạch chung, quy hoạch phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(2) Về chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (hoặc quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công): còn hiệu lực thực hiện tại thời điểm gửi hồ sơ văn bản.

- Đối với các dự án dân sinh bức xúc (Dự án: nước sạch, xử lý chất thải, ô nhiễm môi trường): Có thông báo hoặc kết luận của cấp có thẩm quyền thực hiện trong năm kế hoạch và Bản vẽ ranh giới quy hoạch khu đất.

- Đối với dự án nhận chuyển nhượng, góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (theo Điều 73 Luật Đất đai 2013): Có Văn bàn chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (trong khi chờ hướng dẫn chưa thực hiện đăng ký đối với các dự án phát triển nhà ở).

- Đối với các dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (theo quy định của pháp luật về đầu tư): thuộc đối tượng Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai 2013; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; đăng ký nhu cầu của đơn vị được Thành phố giao thực hiện, đơn vị đề xuất dự án.

- Đối với các trường hợp sử dụng đất vào mục đích an ninh, quốc phòng: Có Quyết định đầu tư xây dựng công trình (có sử dụng đất) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân; Bản vẽ chỉ giới đường đỏ hoặc Bản vẽ ranh giới quy hoạch tỷ lệ 1/500.

- Đối với các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ.

UBND quận Tây Hồ đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân, chủ đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn Quận có ý kiến gửi bằng văn bản kèm theo các căn cứ pháp lý trước ngày 14/11/2022 qua phòng Tài nguyên và Môi trường Quận  (khu liên cơ số 647 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ)  tổng hợp các nội dung tiếp thu và giải trình.

Zalo

 

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo


Trung tâm VHTT&TT