Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  CHUYÊN MỤC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hà Nội quy định tạm thời ''Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19''

Ngày đăng 02/11/2021 | 11:10 AM  | View count: 86
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 243/KH-UBND ngày 29-10-2021 thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh...

Triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021-2022

Ngày đăng 01/11/2021 | 03:09 PM  | View count: 69
Ngày 30/10/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 245/KH-UBND về triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa...

Quận Tây Hồ thực hiện công điện số 22/CĐ-UBND

Ngày đăng 22/10/2021 | 03:46 PM  | View count: 117
Ngày 21/10/2021, UBND Quận Tây Hồ ban hành văn bản số 1988/UBND-YT về việc thực hiện công điện số 22/CĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND Thành phố...

UBND quận Tây Hồ thực hiện Công điện số 21 về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 16/10/2021 | 07:41 PM  | View count: 74
Ngày 13/10/2021, UBND quận Tây Hồ đã ban hành văn bản số 1924/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 21 về công tác phòng chống dịch...

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn Y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021

Ngày đăng 14/10/2021 | 07:32 AM  | View count: 101
Bộ Y tế đã ban hành Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ- Cp ban hành kèm theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày...

Từ 28-9: Hà Nội cho phép hoạt động trở lại thể dục thể thao ngoài trời, trung tâm thương mại

Ngày đăng 27/09/2021 | 06:00 PM  | View count: 119
Chiều 27-9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số  3242/UBND-KGVX  về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch ...

Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ngày đăng 20/09/2021 | 08:13 PM  | View count: 93
Ngày 20/9/2021, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị sô 21/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2021-2022 của ngành...

Một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Quận Tây Hồ từ 12h ngày 16/9/2021

Ngày đăng 16/09/2021 | 09:58 AM  | View count: 77
Ngày 15/9, UBND Quận đã ban hành văn bản số 1728/UBND-VP về một số biện pháp văn bản số 1728/UBND-VP về một số biện pháp phòng, chống dịch...

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 15/09/2021 | 06:38 PM  | View count: 48
Ngày 15/9, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 3084/UBND-KGVX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa...