Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Các quy định xử phạt về lĩnh vực môi trường theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 05/03/2023 | 08:56 PM  | View count: 11
Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định gồm 4 chương, 78 điều và có hiệu lực thi hành từ...

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2023

Ngày đăng 02/03/2023 | 08:19 AM  | View count: 6
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2023 rất đáng chú ý như: Triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử, quản lý tiền công đức,....

4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản

Ngày đăng 07/12/2022 | 09:47 PM  | View count: 12
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản...

Các hình thức xử phạt đối với hành vi làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả

Ngày đăng 07/12/2022 | 09:45 PM  | View count: 16
Có 2 hình thức xử phạt đối với hành vi làm giả CMND/CCCD, sử dụng CMND/CCCD giả; cụ thể như sau: 1. Xử phạt hành chính hành vi làm...

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường

Ngày đăng 07/12/2022 | 09:42 PM  | View count: 23
1. Thế nào là bảo vệ môi trường? Theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020, hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động phòng ngừa, hạn chế...

Luật bình đẳng giới

Ngày đăng 03/12/2022 | 10:38 PM  | View count: 16
Luật bình đẳng giới đã được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2022

Ngày đăng 30/11/2022 | 09:10 PM  | View count: 16
Từ 1/11/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường không còn 4 Tổng cục; 3 nhóm lao động được hưởng lương bằng 1,8 lần mức lương CBCCVC Nhà nước quy định; hướng dẫn sử dụng kinh phí bồi thường, tái định cư...

Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại

Ngày đăng 30/11/2022 | 09:07 PM  | View count: 25
Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2022/TT-BTP ban hành Quy tắc đạo đức nghề nghiệp Thừa phát lại.

Bước tiến quan trọng giúp xây dựng công dân số, xã hội số và Chính phủ số

Ngày đăng 27/11/2022 | 12:01 PM  | View count: 29
Nghị định 59 của Chính phủ quy định về danh tính điện tử, định danh điện tử, xác thực điện tử; dịch vụ xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ xác thực điện tử; trách nhiệm của cơ...

5 chính sách mới về tuổi nghỉ hưu và lương hưu trong năm 2023

Ngày đăng 27/11/2022 | 11:53 AM  | View count: 11
Năm 2023, bên cạnh việc tăng lương cơ sở, tăng thêm thu nhập cho nhiều người thì với đối tượng nghỉ hưu cũng được áp dụng những chính sách mới trong năm này. Cụ thể đó là những chính sách nào?

Đề xuất xây dựng quy định về hủy việc nuôi con nuôi trong Luật nuôi con nuôi

Ngày đăng 26/11/2022 | 01:55 AM  | View count: 15
Việc nuôi con nuôi có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm xác lập mối quan hệ cha, mẹ - con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi, giúp những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em bị...

Tiếp tục phát huy vai trò của người cao tuổi

Ngày đăng 26/11/2022 | 01:52 AM  | View count: 16
Theo báo cáo rà soát năm 2021 của Tổng cục Thống kê, hiện cả nước có 11,99 triệu người cao tuổi, chiếm khoảng 12% dân số và dự báo trong vòng 16 - 18 năm nữa Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già.

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2022

Ngày đăng 26/11/2022 | 01:41 AM  | View count: 24
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng...

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9 năm 2022

Ngày đăng 10/11/2022 | 11:25 AM  | View count: 21
Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 9...

Luật Thống kê và một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Ngày đăng 27/09/2022 | 10:14 AM  | View count: 77
Trong những năm qua, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thống kê ngày càng được tăng cường. Hoạt động thống kê Nhà nước từng bước...

Hà Nội, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11

Ngày đăng 22/09/2022 | 04:00 PM  | View count: 53
Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2022

Ngày đăng 27/07/2022 | 08:36 PM  | View count: 54
Từ 1/8, thu phí điện tử không dừng trên tất cả các tuyến cao tốc; Thuê bao mới phải xác thực cơ sở dữ liệu dân cư; Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà... là những quy định mới có...

Nghiêm cấm thông đồng để giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm trái pháp luật

Ngày đăng 19/07/2022 | 09:26 AM  | View count: 26
Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động.

7 quy định mới về tiền lương có lợi cho người lao động

Ngày đăng 07/06/2022 | 08:10 PM  | View count: 33
Mới đây, Chính phủ đã ban hành loạt Nghị định xử phạt vi phạm hành chính với nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Vì vậy, người lao động cần nắm rõ để bảo vệ quyền lợi...

5 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022

Ngày đăng 06/06/2022 | 08:29 PM  | View count: 27
Tháng 6 tới đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của công cuộc chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc cấp hộ chiếu online trên cổng dịch vụ công và nhiều chính sách mới khác.