Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục: Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục: Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục: Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục: Khen thưởng đột xuất (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
6 Thủ tục: Ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục: Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
9 Thủ tục: Sáp nhập, chia tách trường THCS (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục: Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục: Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục: Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
19 Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Cấp Quận, Huyện, Thị xã