Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 55: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
2 Thủ tục 55: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 56: Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất nông nghiệp Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 56: Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
5 Thủ tục 57: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 58: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
7 Thủ tục 59: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 5: Cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 5: Xác nhận đơn (công văn) đề nghị xếp hạng di tích (TTHC Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 5: Đăng ký hoạt động Thư viện cấp huyện (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
12 Thủ tục 60: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 61: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 62: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 6: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ (TTHC mức 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 6: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 6: Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 cho đến dưới 2000 bản (TTHC Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 7: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 7: Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng (TTHC mức 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 7: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn