Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  BẦU cử đại biểu quốc hội và HĐND CÁC CÂP

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thống nhất lập danh sách 56 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày đăng 17/04/2021 | 04:28 PM  | View count: 63
Sáng ngày 17/4/2021, tại trụ sở Quận ủy Tây Hồ, Ban Thường trực UBMTTQ quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ Ba để thống nhất lập danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại...

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng 16/04/2021 | 07:16 PM  | View count: 81
Chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh...

Việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng 16/04/2021 | 07:13 PM  | View count: 58
Chậm nhất là ngày 23 tháng 4 năm 2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba kèm theo Danh sách...

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã được tổ chức khi nào? Thành phần, nội dung và cách thức tiến hành Hội nghị?

Ngày đăng 16/04/2021 | 07:01 PM  | View count: 56
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba ở cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hiệp thương triệu tập, chủ trì trong khoảng thời gian từ ngày 14 tháng...

Việc tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử gồm những bước, công đoạn nào?

Ngày đăng 16/04/2021 | 06:45 PM  | View count: 71
Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng...

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Ngày đăng 16/04/2021 | 06:39 PM  | View count: 58
Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định Điều 7 của Luật Tổ chức chính...

Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị bầu cử số 5 Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban lần thứ nhất tại quận Tây Hồ

Ngày đăng 16/04/2021 | 06:29 PM  | View count: 89
Sáng ngày 16/5/2021, tại trụ sở Quận ủy Tây Hồ, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 5 Thành phố Hà Nội gồm các quận, huyện: Tây Hồ - Bắc Từ Liêm - Hoài Đức tổ...

Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng 15/04/2021 | 03:04 PM  | View count: 64
Khi kiểm tra danh sách cử tri, nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết, công dân có quyền khiếu nại với cơ quan lập danh sách cử tri. Cơ quan lập danh sách cử tri phải...

Việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri sau khi danh sách cử tri đã được lập và niêm yết được thực hiện như thế nào?

Ngày đăng 15/04/2021 | 02:59 PM  | View count: 69
Từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, việc điều chỉnh, bổ sung danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Việc lập danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Ngày đăng 15/04/2021 | 02:46 PM  | View count: 62
Danh sách cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã lập theo khu vực bỏ phiếu (theo Mẫu số 33/HĐBC); đối với những nơi không có đơn vị hành chính cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp huyện lập danh sách cử tri...

Việc xác định một người có quốc tịch Việt Nam được quy định như thế nào?

Ngày đăng 15/04/2021 | 11:55 AM  | View count: 60
Theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, người được xác định có quốc tịch Việt Nam (là công dân Việt Nam) nếu có một trong những căn cứ sau đây:

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo những nguyên tắc nào?

Ngày đăng 15/04/2021 | 11:35 AM  | View count: 66
Theo quy định tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành...

Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân?

Ngày đăng 13/04/2021 | 12:07 PM  | View count: 78
Quyền bầu cử là gì? Quyền ứng cử là gì? Quyền bầu cử là quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật trong việc được lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền...

Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn nào?

Ngày đăng 13/04/2021 | 11:57 AM  | View count: 57
Trong việc thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào?

Ngày đăng 13/04/2021 | 11:53 AM  | View count: 75
Khu vực bỏ phiếu là phạm vi địa lý hành chính có số dân nhất định. Việc chia khu vực bỏ phiếu mang ý nghĩa kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Chính...

Cơ cấu tổ chức của Quốc hội được quy định như thế nào?

Ngày đăng 13/04/2021 | 11:41 AM  | View count: 64
Theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, tổng số đại biểu Quốc hội không quá 500 người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách. Số lượng đại biểu Quốc hội...

Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

Ngày đăng 13/04/2021 | 11:36 AM  | View count: 63
Đại biểu Quốc hội có quyền trình dự án luật, pháp lệnh, kiến nghị về luật, pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định. Đại biểu Quốc hội được...

Quận Tây Hồ hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri

Ngày đăng 13/04/2021 | 10:47 AM  | View count: 64
Thực hiện Luật Bầu cử, Nghị quyết của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Hướng dẫn số 30/UBBC-NV ngày 11/03/2021 của Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội về lập và niêm yết danh sách cử tri, ngày 07/4/2021, Ủy...

Thủ tướng Phạm Minh Chính được 100% cử tri tổ dân phố 14 địa bàn dân cư 11 phường Phú Thượng, quận Tây Hồ tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Ngày đăng 10/04/2021 | 11:40 PM  | View count: 195
Tối ngày 10/4/2021, tại phòng họp số 2 tầng 1 Trung tâm Văn hóa quận Tây Hồ, UBND - UB MTTQ phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Ông...

Phường Xuân La tổ chức tập huấn công tác bầu cử cho các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo; cán bộ, công chức phường và các đồng chí thành viên của 13 Tổ bầu cử.

Ngày đăng 09/04/2021 | 06:23 AM  | View count: 88
Sáng ngày 8/4/2021, Ban Chỉ đạo bầu cử phường Xuân La phối hợp với Hội Luật gia quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các...