Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

CÁC ĐƠN VỊ NỘI CHÍNH VÀ HIỆP QUẢN

 

Công an quận:  Số 379 Đường Lạc Long Quân
Trưởng công an quận             ĐT:
Phó Trưởng công an quận     Phạm Quý HảiĐT:38.397843/0913028194
Phó Trưởng công an quận     Lê Sinh HùngĐT:38.364700/0913034661
Phó Trưởng công an quận     Hoàng Trọng ChungĐT:38.364706/0913082575
Phó Trưởng công an quận     Nguyễn Tuấn VănĐT:38.364708/0983136886
Phó Trưởng công an quận     Bùi Quốc KhánhĐT:39.397869/0913231288
Phó Trưởng công an quận     Uông Viết ThànhĐT:39.397865/0905663555

Đội trưởng tham mưu                        Đặng Thế Văn             ĐT:38.360313/0982156909

Đội trưởng  chính trị- Hậu cần           Nguyễn Bá Huyên       ĐT:38.360312/0987558686

Email:

Congan@tayho.gov.vn

 

 

 

 

Toà án nhân dân quận: Số 614 Đường Lạc Long Quân
Chánh án Toà ánNguyễn Thị ThanhĐT:37.198165/0912274229
Phó Chánh ánNguyễn Thị NhungĐT: 37.185919
Phó Chánh ánTrần Việt HùngĐT:37.100.998/0913039892
TAND quận Văn phòngĐT: 37.198164
 Email:

Tand@tayho.gov.vn

 

Viện kiểm sát nhân dân: Số 612 Đường Lạc Long Quân
Viện trưởngNguyễn Khắc DũngĐT:37.582756/0979386798
Viện phó

Nguyễn Mạnh Hùng

 

Nguyễn Duy Hùng

ĐT:37.582757/0984247989

 

ĐT: 0916959818

Viện KSND quậnVăn phòngĐT: 37.582754
 Email:

Ksnd@tayho.gov.vn

 

Ban chỉ huy quân sự quận: Số 697 Đường Lạc Long Quân
Trưởng Ban chỉ huyNguyễn Như ChiếnĐT:37.581943/0989189765
Chính trị viênNguyễn Văn ThànhĐT:0983405868
Phó chỉ huy trưởng - TMTPhạm Văn MạnhĐT:37.581945/0904394444
Phó chỉ huy trưởngNguyễn Bắc ChiếnĐT:37.581.942/0912316213
Chính trị viên phóMai Xuân ThắngĐT:37.588.006/0986923248

Trực ban

Fax

 

ĐT: 37.588983

ĐT: 37.581944

 Email:

Bchquansu@tayho.gov.vn

 

Đội giao thông công chính: Khu hiệp quản
Đội trưởngNguyễn Anh TuấnĐT: 37.198013
 Email:

Gtcc@tayho.gov.vn

 

Đội quản lý thị trường số 11: 
Đội trưởngNguyễn Thế SơnĐT:37.586338/0972868866
Đội phóNguyễn Việt ThắngĐT: 0948615689

Đội phó

 

Đội phó

Nguyễn Huy Thưởng

 

Nguyễn Văn Hùng

ĐT: 0904193433

 

ĐT: 0913204026

 Email:

Quanlytt@tayho.gov.vn

 

Chi cục thuế: 
Chi cục trưởngĐỗ Viết PhongĐT:37.192017/0989088627
Chi cục phóTrần Mạnh HùngĐT:37.280084/0903416803
Chi cục phóNguyễn Trung HậuĐT:0913558501

Chi cục phó

 

Đội trưởng HC-NS Tài vụ-Ấn chỉ 

Lê Thị Kim Yến

 

Nguyễn Anh Thư    

ĐT:37.181784/0903229979

 

ĐT:38.291176/0904427085

 

Chi cục thuếVăn phòngĐT: 38.291176
 Email:

Chicucthue@tayho.gov.vn

 

Xí nghiệp môi trường đô thị số 5: Nhà số 2 ngõ 15 Đường An Dương Vương
Giám đốcTrần Văn NhiĐT: 37.580076
Phó Giám đốcVũ Văn ĐăngĐT: 38.580111
Xí nghiệp MTĐT số 5Văn phòngĐT: 37.534610
 Email:

Xinghiepmtdt@tayho.gov.vn

 

Điện lực Tây Hồ: Số 445 Đường Lạc Long Quân
Giám đốcĐặng Thanh HoàngĐT:22.100339/0963283858
Phó Giám đốc (KT)Nguyễn Văn HuyĐT:22.100448/0963688338
Phó Giám đốc (KĐ)Nguyễn Thanh HàĐT:22.631304/0913349956
Phó Giám đốcVũ Văn TrungĐT:22.421234/0966881963
Điện lực Tây HồVăn phòngĐT: 22.100436
 Email:

Dienluc@tayho.gov.vn

 

Ban Quản lý dự án:
Giám đốcHoàng Tuấn AnhĐT:37.586406/0913023737
Phó Giám đốcNguyễn Tiến ThànhĐT:22.135090/0913580199

Phó Giám đốc

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Công Quảng

 

Hoàng Mạnh Khương

ĐT:0935223388

 

ĐT:37.586409/0989056366

 

Văn phòng ĐT:37.193074
 Email:

Banqlda@tayho.gov.vn

 

Chi cục Thống kê: Số 657 Đường Lạc Long Quân
Trưởng phòngNguyễn Thị Lệ ThủyĐT:37.585064/0983400199
Phó phòng Đoàn Thanh HuyềnĐT:0942722112/       259
Chuyên viên ĐT:37.533463/          259
 Email:

Thongke@tayho.gov.vn

 

Chi cục thi hành án Dân sự
Chi cục Trưởng thi hành ánNguyễn Quốc ThànhĐT:66.625862/0913566728
Phó Chi cục Trưởng
Phó Chi cục Trưởng

Nguyễn Bá Cường
Phạm Thị Thu Bắc

ĐT:37.582.430/0983467696
ĐT:66.735274/0903221228
Văn phòng - Thụ lý ĐT: 37.582817
 Email:

Thihanhan@tayho.gov.vn

 

Phòng Thanh tra Xây dựng: Số 704 Đường Lạc Long Quân

Đội trưởng

 

Đội phó                                        

Nguyễn Văn Đông

 

Công Minh Tuấn 

ĐT:37.191830/0903228039

 

ĐT:37.586423/0982369182

   
Văn phòng ĐT: 37.197520
 Email:

Thanhtraxd@tayho.gov.vn

 

Bảo hiểm xã hội quận: Khu nội chính Đường Lạc Long Quân
Giám đốcVõ Kim AnhĐT:37.582312/0904240788
Phó Giám đốc Nguyễn Bích DiệpĐT:37.582311/0904325252

Phó Giám đốc

 

Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Tùng

 

Nguyễn T. Hương Giang  

ĐT:37.585128/0936316596

 

ĐT:37.582311/0912085773

 

Văn phòng ĐT: 37.582427
 Email:

Baohiemxh@tayho.gov.vn

 

Kho bạc Quận: Ngã ba Nhật Tân - Đường Lạc Long Quân
Giám đốcNguyễn Quỳnh Nguyên  ĐT: 0988455855
Phó Giám đốcNguyễn Thanh Minh  ĐT:37.560058/0912181861
   
Kế toán

Nguyễn Tiến Tuyên

 

ĐT:37.560104/0904345735

Kế toán tổng hợp

 

Fax

Trần Thị Hà

 

 

ĐT:37.532846/0914551912

 

ĐT:37.560103

 

 Email:

Khobac@tayho.gov.vn

 

Tung tâm phát triển quỹ đất quận Tây Hồ
Giám đốcTrần Mạnh CườngĐT:37.589916/0913580846
Phó ban

Lê Văn Thành

Phạm Văn Thắng

Nguyễn Văn Duẩn

ĐT:37.586914/0903286002

ĐT: 0904106661

ĐT: 0913580846

        
 Email:

Ttptqđ@tayho.gov.vn