Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Quận Tây Hồ: Đẩy mạnh hiệu quả công tác Cải cách hành chính và tiêm chủng phòng dịch Covid-19

Ngày đăng 13/10/2021 | 10:45 AM  | View count: 172
Chiều ngày 12/10, đoàn công tác của UBND quận do đồng chí Phạm Xuân Tài – Q uận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận...

Kiểm tra việc thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại các Phường trên địa bàn Quận Tây Hồ

Ngày đăng 03/07/2021 | 10:38 AM  | View count: 272
          Chiều ngày 02/7/2021, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã trực tiếp...

Quận Tây Hồ thực hiện Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 02/07/2021 | 03:39 PM  | View count: 163
Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về Cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025; Chương trình số 07-Ctr/QU ngày 19/10/2020 của...

Tuyên truyền Pháp luật bồi thường Nhà nước

Ngày đăng 24/06/2021 | 02:45 PM  | View count: 149
Thực hiện Văn bản số 1499/STP-XLVPHC&THPL ngày 01/6/2021 của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội về việc đề nghị phối hợp thực hiện tuyên truyền Luật Trách...

Dấu ấn trong công tác cải cách hành chính tại quận Tây Hồ

Ngày đăng 22/06/2021 | 04:47 PM  | View count: 86
Quận Tây Hồ đã không ngừng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ công chức, thẳng thắn nhìn vào những tồn tại, bất cập... từ đó đưa ra những giải pháp, điều chỉnh phù hợp hướng đến sự...

Quận Tây Hồ nghiêm túc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn

Ngày đăng 15/06/2021 | 09:58 AM  | View count: 80
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 (sau đây gọi là Luật) đã được Quốc hội khóa XIV...

UBND Quận Tây Hồ triển khai thực hiện Quyết định số 2308/QĐ – UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương

Ngày đăng 04/06/2021 | 10:35 AM  | View count: 80
Thực hiện Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục...

Quận Tây Hồ tích cực tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Ngày đăng 03/06/2021 | 09:44 AM  | View count: 83
Thực hiện văn bản số 1477/UBND-KSTTHC ngày 17/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện một số giải pháp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục...

Quận Tây Hồ triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện Thủ tục hành chính trên môi trường điện tử của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/06/2021 | 04:12 PM  | View count: 130
Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về Triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ...

Quận Tây Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính Nhà nước năm 2021

Ngày đăng 02/06/2021 | 04:00 PM  | View count: 138
Nhằm cung cấp thông tin, phổ biến tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quận về các nội...

Tăng cường cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số

Ngày đăng 27/05/2021 | 04:06 PM  | View count: 173
Thực hiện Công văn số 776/UBND-KGVX ngày 18/3/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số; Kế hoạch số 46/KH-UBND...

Quận Tây Hồ nghiêm túc triển khai việc thực hiện Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2021/NĐ-CP

Ngày đăng 20/05/2021 | 09:36 AM  | View count: 125
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/4/2021 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết...

Từ 01/7/2021: Thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đăng ký thay đổi thông tin

Ngày đăng 09/04/2021 | 09:24 PM  | View count: 396
Từ ngày 1/7/2021, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Đây là một trong những điểm mới tại Luật Cư trú...

Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 06/04/2021 | 06:46 PM  | View count: 182
Bước 1 Từ Trang Chủ, Công dân chọn  Đăng ký trực tuyến  để bắt đầu. Bước 2 Công dân  chọn loại dịch vụ  cần...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước quận Tây Hồ năm 2021

Ngày đăng 19/03/2021 | 10:53 AM  | View count: 544
Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu xây dựng cơ quan điện tử, hình thành phần cơ bản của chính quyền thông minh bền...

Hội nghị phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 19/03/2021 | 08:18 AM  | View count: 192
Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND quận năm 2021, sáng ngày 18/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến luật sửa...

Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp – Cách sử dụng và lợi ích

Ngày đăng 15/03/2021 | 07:57 AM  | View count: 463
Dịch vụ công trực tuyến là gì? Sử dụng ra sao và những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến đem lại? Đây là những nội dung phòng Tư pháp quận Tây Hồ muốn gửi tới quý vị qua bài viết dưới đây.

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn quận Tây Hồ

Ngày đăng 04/05/2020 | 04:17 PM  | View count: 1649
Quận Tây Hồ đã chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 đối với 6 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp,...

Chính sách mới - Quyết định mới

Ngày đăng 14/01/2020 | 04:42 PM  | View count: 2221
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NÐ-CP ngày 6-5-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống...

Quận Tây Hồ với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 04:46 PM  | View count: 7719
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND Quận và các phòng, ngành chức năng, đơn vị hiệp quản, UBND các phường trên địa bàn quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp 616 lượt công dân đến khiếu...