Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Từ 01/7/2021: Thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi người dân đăng ký thay đổi thông tin

Ngày đăng 09/04/2021 | 09:24 PM  | View count: 53
Từ ngày 1/7/2021, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong hộ khẩu, công an sẽ cập nhật vào trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Đây là một trong những điểm mới tại Luật Cư trú...

Hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng 06/04/2021 | 06:46 PM  | View count: 50
Bước 1 Từ Trang Chủ, Công dân chọn  Đăng ký trực tuyến  để bắt đầu. Bước 2 Công dân  chọn loại dịch vụ  cần...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước quận Tây Hồ năm 2021

Ngày đăng 19/03/2021 | 10:53 AM  | View count: 144
Với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu xây dựng cơ quan điện tử, hình thành phần cơ bản của chính quyền thông minh bền...

Hội nghị phổ biến luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 19/03/2021 | 08:18 AM  | View count: 100
Thực hiện Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của UBND quận năm 2021, sáng ngày 18/3/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến luật sửa...

Dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tư pháp – Cách sử dụng và lợi ích

Ngày đăng 15/03/2021 | 07:57 AM  | View count: 143
Dịch vụ công trực tuyến là gì? Sử dụng ra sao và những lợi ích mà dịch vụ công trực tuyến đem lại? Đây là những nội dung phòng Tư pháp quận Tây Hồ muốn gửi tới quý vị qua bài viết dưới đây.

Đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp trên địa bàn quận Tây Hồ

Ngày đăng 04/05/2020 | 04:17 PM  | View count: 1506
Quận Tây Hồ đã chỉ đạo thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 đối với 6 thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp,...

Chính sách mới - Quyết định mới

Ngày đăng 14/01/2020 | 04:42 PM  | View count: 2155
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2020/NÐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2016/NÐ-CP ngày 6-5-2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống...

Quận Tây Hồ với công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng 14/06/2019 | 04:46 PM  | View count: 7610
Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND Quận và các phòng, ngành chức năng, đơn vị hiệp quản, UBND các phường trên địa bàn quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp 616 lượt công dân đến khiếu...

Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng Công chức phường trực thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 09:19 AM  | View count: 4896
  Tải thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng 280/TB-UBND  Tại đây

Thông báo kế hoạch tổ chức tuyển dụng Viên chức giáo dục các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Tây Hồ năm 2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 09:14 AM  | View count: 5502
  Tải thông báo kế hoạch tuyển dụng 278/TB-UBND    Tại đây

Phê duyệt phương án tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc quận Tây Hồ

Ngày đăng 19/09/2018 | 08:40 AM  | View count: 2368
Ngày 28/8/2018, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ngày đăng 05/07/2018 | 11:16 AM  | View count: 1565
Chiều ngày 28/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ...

Kiểm tra công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn Quận năm 2018

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:09 AM  | View count: 1054
Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND Quận Tây Hồ về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm quận Tây Hồ năm 2018, UBND quận đã xây dựng kế hoạch kiểm...

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018

Ngày đăng 03/06/2018 | 07:01 PM  | View count: 1119
Sáng ngày 01/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội Nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về Thủ tục hành chính lần thứ nhất năm 2018 để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí...

Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/05/2018 | 08:44 AM  | View count: 768
Tải thông báo 10/TB-HĐND  Tại đây

Quyết định phê duyệt phương án rút ngắn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc Quận

Ngày đăng 04/04/2018 | 02:07 PM  | View count: 1708
Tải quyết định 2772/QĐ-UBND ngày 25/12/2017  của UBND quận Tây Hồ   Tại đây

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày đăng 01/02/2018 | 10:40 AM  | View count: 1612
  Tải quyết định 105/QĐ-UBND   tại đây

QUẬN TÂY HỒ THAM GIA HỘI THI TUYEN TRUYỀN VIÊN, BÁO CÁO VIÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 09:46 AM  | View count: 682
QUẬN TÂY HỒ THAM GIA HỘI THI TUYEN TRUYỀN VIÊN, BÁO CÁO VIÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017