Hà Nội, Thứ 6, 19/07/2024
Tháo gỡ "điểm nghẽn" Đề án 06, triển khai cung cấp 13 tiện ích trên VneID

Thứ 4, 17/07/2024

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an tháo gỡ "điểm nghẽn" Đề án 06; tiếp tục triển khai cung cấp 13 tiện ích trên VNeID, đặc biệt là triển khai thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại Hà Nội và tỉnh Thừa Thiên Huế để nhân rộng trên toàn quốc trong tháng 7 này.

6 điểm khác biệt của Thẻ Căn cước được cấp mới từ ngày 1/7 với Căn cước công dân gắn chip hiện tại

Chủ nhật, 30/06/2024

Không chỉ khác về tên gọi, trên thẻ Căn cước cũng có một số thay đổi so với thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip hiện tại.

Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực PCCC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Thứ 4, 26/06/2024

Ngày 16/5/2024, Bộ Công an ban hành Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực PCCC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

BÌNH CHỌN

Đánh giá thái độ tiếp dân của cán bộ Một Cửa?