Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn quận Tây Hồ

Ngày đăng 01/11/2016 | 10:24 AM  | View count: 1049
Thông báo số 215/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn quận Tây Hồ.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng 29/07/2016 | 09:37 AM  | View count: 419
  Tải Luật số 47/2014/QH13 Tại đây