Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Giải thể hợp tác xã tự nguyện
Loại thủ tục Lĩnh vực Tài chính
Mức độ
Trình tự thực hiện Bước 1:

Tiếp nhận, Kiểm tra hồ sơ:

  • Cán bộ được phân công tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận một cửa chuyển đến;
  •  Kiểm tra tính đầy đủ, tính hợp lý và hợp pháp của hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ đảm bảo yêu cầu, ký nhận phiếu chuyển hồ sơ theo mẫu của bộ phận một cửa và báo cáo lãnh đạo phòng phân công cán bộ thụ lý giải quyết.

Bước 2:

Phân công cán bộ thụ lý

Lãnh đạo phòng căn cứ trên yêu cầu công việc, năng lực chuyên môn của cán bộ lãnh đạo phòng phân công công xử lý

Bước 3:

Thẩm định hồ sơ:

- Cán bộ thụ lý hồ sơ tiến hành kiểm tra hồ sơ, xác minh;

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận, nêu rõ lý do.

Kết thúc quá trình thẩm định hồ sơ dự thảo văn bản chấp thuận trình lãnh đạo phòng.

Bước 4:

Xem xét, Ký duyệt

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ, văn bản do chuyên viên trình, yêu cầu giải trình (nếu có), Ký giấy văn bản.

Bước 5:

Trả kết quả:

  • Nhận văn bản đã được lãnh đạo phòng ký, lấy số, đóng dấu vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chuyển kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả . ký trả kết quả.

Bước 6:

Lưu hồ sơ:

Thực hiện theo mục 7 quy trình

Cách thức thực hiện

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Bộ phận một cửa UBND Quận Tây Hồ
Thành phần số lượng hồ sơ

+ Đơn xin giải thể;

+ Nghị quyết đại hội xã viên;

+ Phương án, thời hạn thanh toán nợ, thanh toán hợp đồng;

+ Quyết toán tài chính của Hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp và phương án chi trả vốn góp cho xã viên;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đã trả dấu;

+ Đăng báo địa phương nơi Hợp tác xã đóng trụ sở 03 số liền.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện Cấp Quận, Huyện, Thị xã
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Lệ phí Không áp dụng
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý

- Luật HTX năm 2003

- Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã;

- Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã

- Nghị định số 77/2005/NĐ-CP ngày 9/6/2005 ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng Điều lệ Hợp tác xã.

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

- Quyết định số 33/2010/QĐ-UBND ngày 12/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về giải thể, xoá tên HTX trên địa bàn thành phố HN.