Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 55: Xác nhận đăng ký thang lương, bảng lương của các doanh nghiệp có sử dụng lao động. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 56: Hỗ trợ học phí học nghề ở trình độ trung cấp hoặc cao đẳng, hỗ trợ đi lao động ở nước ngoài khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 56: Xác nhận tờ khai đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
4 Thủ tục 57: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 57: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho người tâm thần thuộc diện hộ nghèo hoặc sống độc thân không nơi nương tựa (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 58: Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 58: Xác nhận đơn vay vốn cho hộ nghèo, cận nghèo (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
8 Thủ tục 59: Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em. Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 59: Hồ sơ về việc “Tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng” (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục 5: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ tuất cho thân nhân người có công với cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục 60: Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 61: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào vào lưu trú tạm thời tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
13 Thủ tục 62: Lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy, người bán dâm có nơi cư trú nhất định vào Trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội (cơ sở chữa bệnh) (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
14 Thủ tục 6: Xác nhận đơn đề nghị chứng nhận người có công với cách mạng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
15 Thủ tục 7: Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
16 Thủ tục 8: Xác nhận bản khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, Huân, Huy chương Chiến thắng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 9: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
18 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật Cấp Quận, Huyện, Thị xã