Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện
1 Thủ tục 10: Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. (Mức độ 3) Mức độ 3 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
2 Thủ tục 10: Giải thể hoạt động Nhà trường, Nhà trẻ (tư thục). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
3 Thủ tục 10: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
4 Thủ tục 10: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
5 Thủ tục 10: Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (TTHC mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Xã, phường, thị trấn
6 Thủ tục 11: Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
7 Thủ tục 11: Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
8 Thủ tục 11: Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
9 Thủ tục 11: Thành lập Trường tiểu học (tư thục). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
10 Thủ tục 11: Thủ tục Cấp phép xây dựng trạm BTS loại 1, 2 (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
11 Thủ tục 11: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục 12: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
13 Thủ tục 12: Sáp nhập, chia tách Trường tiểu học tư thục.(Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
14 Thủ tục 12: Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
15 Thủ tục 12: Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng. (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
16 Thủ tục 12: Xác nhận đơn đề nghị giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (TTHC mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Xã, phường, thị trấn
17 Thủ tục 13: Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
18 Thủ tục 13: Giải thể Trường tiểu học (tư thục). (Mức độ 1) Mức độ 1 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
19 Thủ tục 13: Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã
20 Thủ tục 13: Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng. (Mức độ 2) Mức độ 2 Cấp Quận, Huyện, Thị xã