Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

UBND CÁC PHƯỜNG

Phường Yên Phụ: Số 15 phố An Dương

Bí thư Đảng ủy

Trần Gia Hùng

ĐT: 62.800.536

Phó Bí thư - Chủ tịch HĐND

Đặng Quốc Hưng

ĐT: 62.800.511

Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

Hoàng Xuân Sáng

ĐT: 38.290.689

Phó Chủ tịch HĐND

Phạm Thành Trung

ĐT: 66.738.593

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Thanh Hà

ĐT: 37.170.134

Chủ tịch UB MTTQ

Trương Tiến Anh

ĐT: 62.800.511

Văn phòng UBND

Vũ Thị Minh

ĐT: 37.171.097

Trưởng Công An

Dương Hồng Kết

ĐT: 22.130.158

Email

pyp_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Yên Phụ


Phường Thụy Khuê: Số 236 phố Thuỵ Khuê

Bí thư Đảng uỷ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

Võ Bích Thủy
Nguyễn Tiến Cảnh

ĐT: 38.470.703
ĐT: 38.472.823

Chủ tịch UBND

Nguyễn Quang Ngọc

 

Chủ tịch UB MTTQ

Huỳnh Thị Hải Yến

ĐT:  38.472.701

Phó Chủ tịch UBND

Nguyễn Thị Việt Hà

ĐT: 38.456.092

Phó Chủ tịch UBND

Vũ Bá Đông

ĐT: 38.430.427

Văn phòng UBND

Nguyễn Thị Thanh Hà

ĐT: 38.456.092

Trưởng Công An          

Vũ Quốc Hùng

ĐT: 38.455.737

Email

ptk_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Thụy Khuê


Phường Bưởi: Số 10A phố Võng Thị

Bí thư Đảng ủy

Phạm Xuân Đức

ĐT: 38.360.393

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Phan Thị Thúy Nga

ĐT: 37.590.586

Chủ tịch UBND

Hoàng Thanh Hải

ĐT: 22.140.431

Phó Chủ tịch HĐND

Lê Anh Sơn

ĐT: 37.590.586

Phó Chủ tịch UBND

Hoa Xuân Thuận

ĐT: 62.582.665

Phó Chủ tịch UBND

Trần Thị Kim Phượng

ĐT: 37.539.575

Văn phòng UBND

Nguyễn Hồ Trọng

ĐT: 37.534.652

Trưởng Công an

Nghiêm Bá Phước

ĐT: 38.326.749

Email

pb_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Bưởi


Phường Quảng An: Số 8 ngõ 31 Đường Xuân Diệu

Bí thư Đảng ủy

Trương Tú Uyên

ĐT: 37.184.043

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Nguyễn Thị Thanh Mai

ĐT: 37.181.503

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Lê Hoài Nam

ĐT: 37.195.767

Phó Chủ tịch HĐND

Đỗ Hoài Long

ĐT:  37.181.503

Phó Chủ tịch UBND

Đặng Văn Hồi

ĐT: 32.420.681

Chủ tịch UB MTTQ

Nguyễn Mạnh Trường

ĐT: 37.195.768

Văn phòng UBND

Bích Thu Nga

ĐT: 37.181.277

Trưởng Công an

Nguyễn Đắc Tiến

ĐT: 39.971.111

Email

pqa_tayho@hanoi.gov.vn

 

Trang thông tinPhường Quảng An


Phường Tứ Liên: Số 30 ngõ 124 Đường Âu Cơ

Bí thư Đảng ủy

Trịnh Chí Thanh

ĐT: 37.181.536

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Tăng Tuấn Cường

ĐT: 37.181.614