Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021: 
Chủ tịch:đ/c Đỗ Anh Tuấn   
Phó Chủ tịch:  đ/c Nguyễn Lê Hoàng 
Phó Chủ tịch:đ/c Nguyễn Đình Khuyến 
Phó Chủ tịch:  đ/c Phạm Xuân Tài 
Ủy viên:đ/c Dương Thị An 
Ủy viên:đ/c Lê Quang Chính 
Ủy viên:đ/c Nguyễn Việt Cường
Ủy viên:đ/c Lê Trung Đức
Ủy viên:đ/c Nguyễn Minh Hải
Ủy viên:đ/c Dương Việt Hùng
Ủy viên:đ/c Nguyễn Văn Kha
Ủy viên:đ/c Phùng Anh Lê
Ủy viên:đ/c Lê Hoài Nam
Ủy viên:đ/c Phan Tuấn Ngọc
Ủy viên:đ/c Chu Thị Minh Tân
Ủy viên:đ/c Võ Bích Thủy
Ủy viên:đ/c Lê Hồng Vũ
  
 Khoá IV, nhiệm kỳ 2011-2016:
Chủ tịch:đ/c Đỗ Anh Tuấn  
Phó Chủ tịch:đ/c Nguyễn Lê Hoàng
Phó Chủ tịch:đ/c Nguyễn Đình Khuyến
Phó Chủ tịch:đ/c Phạm Xuân Tài
Ủy viên:đ/c Nguyễn Văn Kha
Ủy viên:đ/c Lê Trung Đức
Ủy viên:đ/c Nguyễn Thanh Tịnh
  
 Khoá III, nhiệm kỳ 2004-2009:
Chủ tịch:đ/c Nguyễn Phúc Quang                                     
Phó chủ tịch: đ/c Lê Văn Phượng
Phó Chủ tịch:đ/c Thái Văn Hạ
Phó Chủ tịch:đ/c   Lê Thị Thảo
Phó Chủ tịch:đ/c Đinh Trọng Sơn
Ủy viên:đ/c Lê Trung Đức
Ủy viên:đ/c Nguyễn Bá Hùng
Ủy viên:đ/c Nguyễn Văn Tài
Ủy viên:đ/c Nguyễn Văn Kha
  
 Khoá II, nhiệm kỳ 1999-2004:
Chủ tịch:đ/c Chử Ngọc Tuất     
Phó  Chủ tịch:đ/c Nguyễn Văn Dương
Phó  Chủ tịch:đ/c Đặng Huyền Thái
Ủy viên: đ/c Nguyễn Phúc Quang
Ủy viên: đ/c Trần Văn Hạnh
Ủy viên: đ/c Trần Trọng Quý
Ủy viên: đ/c Vũ Văn Phú
  
 Khoá I, nhiệm kỳ 1996-1999:
Chủ tịch:đ/c Chử Ngọc Tuất
Phó chủ tịch:đ/c Nguyễn Văn Dương
Phó chủ tịch:đ/c Đặng Huyền Thái
Ủy viên:đ/c Nguyễn Phúc Quang
Ủy viên:đ/c Trần Văn Hạnh
Ủy viên:đ/c Trần Trọng Quý
Ủy viên:

đ/c Vũ Văn Phú

 

Lời Giới Thiệu  
 

          Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, từ những năm 1990 của thế kỷ XX, cùng với nhịp độ phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội diễn ra ngày càng nhanh. Để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, Đảng và Nhà nước đã chủ động mở rộng nội thành - Thành phố Hà Nội, ngày 28/10/1995, Chính Phủ ra Nghị định số 69/CP về việc thành lập Quận Tây Hồ. Tổ chức bộ máy của Quận chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01/1996.


                Quận Tây Hồ nằm ở phía Tây Bắc Thành phố Hà Nội; phía Nam giáp Quận Ba Đình; phía Đông Bắc và Đông Nam giáp huyện Đông Anh và huyện Gia Lâm; phía Tây giáp huyện Từ Liêm và Quận Cầu Giấy. Trên địa bàn có những di tích và dấu tích lịch sử văn hóa từ ngàn đời xưa, góp phần bồi đắp nên tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Nơi đã và đang tỏa sáng trở thành khu du lịch nổi tiếng của Thủ đô.


          Sau khi thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quận Tây Hồ vừa tiến hành xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, vừa tập trung cho việc thực hiện nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban nghành thành phố, cùng các quận, huyện bạn, 20 ăm qua Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ luôn luôn đoàn kết nỗ lực phấn đấu xây dựng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tăng cường quốc phòng. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.


                Với tinh thần quyết tâm xây dựng Quận phát triển toàn diện vững chắc, phát huy thành tích đã đạt được và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của hệ thống chính trị và các nguồn lực, Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ đã có những bước đi vững chắc.


          Những thành tích quận Tây Hồ đạt được hai mười năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu kiên trì và ý chí quyết tâm kết tinh trí tuệ của Đảng bộ và nhân dân quận. Kết quả đó không chỉ đánh dấu chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển mà còn là tiền đề quan trọng cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.