Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  Cải cách hành chính

Phê duyệt phương án tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc quận Tây Hồ

Ngày đăng 19/09/2018 | 08:40 AM  | View count: 669
Ngày 28/8/2018, UBND quận Tây Hồ đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Ngày đăng 05/07/2018 | 11:16 AM  | View count: 746
Chiều ngày 28/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ...

Kiểm tra công tác đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn Quận năm 2018

Ngày đăng 28/06/2018 | 10:09 AM  | View count: 655
Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2018 của UBND Quận Tây Hồ về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm quận Tây Hồ năm 2018, UBND quận đã xây dựng kế hoạch kiểm...

UBND QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LẦN THỨ NHẤT NĂM 2018

Ngày đăng 03/06/2018 | 07:01 PM  | View count: 453
Sáng ngày 01/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức Hội Nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về Thủ tục hành chính lần thứ nhất năm 2018 để thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng chí...

Thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ Năm HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày đăng 28/05/2018 | 08:44 AM  | View count: 284
Tải thông báo 10/TB-HĐND  Tại đây

Quyết định phê duyệt phương án rút ngắn thủ tục hành chính thuộc thẩm quyển giải quyết của UBND quận Tây Hồ và UBND các phường thuộc Quận

Ngày đăng 04/04/2018 | 02:07 PM  | View count: 801
Tải quyết định 2772/QĐ-UBND ngày 25/12/2017  của UBND quận Tây Hồ   Tại đây

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017

Ngày đăng 01/02/2018 | 10:40 AM  | View count: 906
  Tải quyết định 105/QĐ-UBND   tại đây

QUẬN TÂY HỒ THAM GIA HỘI THI TUYEN TRUYỀN VIÊN, BÁO CÁO VIÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 09:46 AM  | View count: 283
QUẬN TÂY HỒ THAM GIA HỘI THI TUYEN TRUYỀN VIÊN, BÁO CÁO VIÊN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2017

Kế hoạch tuyển dụng công chức diện tiếp nhận không qua thi tuyển quận Tây Hồ năm 2017

Ngày đăng 20/09/2017 | 03:44 PM  | View count: 1433
  Tải Kế hoạch kèm quyết định 6003/QĐ-UBND tại đây Tải Hướng dẫn 2383/HD-SNV tại đây Tải mẫu đơn tiếp nhận        ...

Kế hoạch triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thuộc quận Tây Hồ.

Ngày đăng 31/07/2017 | 01:47 PM  | View count: 1329
Tải Kế hoạch 162/KH-UBND tại đây Tải phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện TTHC tại đây...

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp quận

Ngày đăng 01/11/2016 | 03:22 PM  | View count: 866
Căn cứ Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp...

UBND Quận Tây Hồ tổ chức sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/11/2016 | 10:49 AM  | View count: 545
Sáng ngày 26/7/2016, UBND Quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND Thành phố Hà Nội....

Thông báo về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn quận Tây Hồ

Ngày đăng 01/11/2016 | 10:24 AM  | View count: 589
Thông báo số 215/TB-UBND ngày 12/8/2016 của UBND quận Tây Hồ về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và danh mục thu hồi đất năm 2017 trên địa bàn quận Tây Hồ.

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng 29/07/2016 | 09:37 AM  | View count: 101
  Tải Luật số 47/2014/QH13 Tại đây

  BÌnh chọn

Khả năng đáp ứng thông tin của website ?

  BẢN ĐỒ

<">
https://www.interserver-coupons.com

  Các chuyên mục