Tìm kiếm

  Album Ảnh

  Các chuyên mục

  thông tin cơ sở

Hội cựu chiến binh quận Tây Hồ tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Thông tri 01-TT/QUTH, ngày 20/4/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động câu lạc bộ Cựu quân nhân trên địa bàn quận Tây Hồ”

Ngày đăng 01/11/2016 | 10:18 AM  | View count: 148
Chiều ngày 12/10/2016, Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm Thông tri 01-TT/QUTH, ngày 20/4/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động câu lạc bộ Cựu quân...

Đảng ủy phường Quảng An tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016

Ngày đăng 29/09/2016 | 02:58 PM  | View count: 187
Chiều ngày 26/7/2016, tại Hội trường Nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Quảng An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng...